Fagervikin kirkon portti

Kirkon sisäpihaa portin läpi katsottuna